WOZ-Krediet: Informatie

Een WOZ-krediet kan als een Doorlopend Krediet worden afgesloten, waarbij de kredietnemer doorlopend mag opnemen tot de overeengekomen kredietlimiet. Daarnaast kan een WOZ-krediet als een Persoonlijke Lening worden afgesloten, waarbij de kredietnemer een vaste rente en vaste looptijd heeft.

 • > U hoeft hier niet voor naar de notaris en een taxatierapport is niet nodig.
 • > De WOZ-opgave van de gemeente volstaat.
 • > Geen afsluitkosten, de rente van het WOZ-krediet is laag.
 • > Alleen afgifte van een zogenaamde positieve/negatieve hypotheekverklaring is noodzakelijk.

Geld lenen brengt risico's met zich mee. Het kan voorkomen dat u de betalingsverplichtingen niet meer kunt nakomen door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Met een kredietbescherming kunt u zich verzekeren tegen deze risico's. Wanneer u meer wilt weten over de kosten van onze dienstverlening ten aanzien van risico's afdekken en wat wij voor u kunnen betekenen, leest u dan ons Dienstverleningsdocument Risico's afdekken.

Veel gestelde vragen over het WOZ-Krediet:

1. Tot welke leeftijd kan een WOZ-krediet worden afgesloten?

 • > Cliënten tot en met 59 jaar kunnen een WOZ-krediet afsluiten.

2. Wanneer moet een WOZ-krediet afgelost zijn?

 • > Het WOZ-krediet bij het bereiken van de 68-jarige leeftijd zijn beëindigd.

3. Kunt u in aanmerking komen voor een Doorlopend Krediet, terwijl u geen WOZ-krediet aangeboden krijgt?

 • > Ja, dat kan. De aanvraag wordt altijd beoordeeld als blanco krediet aanvraag. Als er een reden is dat er geen WOZ-krediet aangeboden kan worden, dan bestaat de mogelijkheid om wel in aanmerking te komen voor een Doorlopend Krediet.

4. Kan een WOZ-krediet ook aan zelfstandige ondernemers worden verstrekt?

 • > Vanwege de aard van de dekking kan het WOZ-krediet niet aan zelfstandige ondernemers worden verstrekt.

5. Kan een WOZ-krediet ook worden verstrekt op woningen in het buitenland of huizen waar men niet zelf in woont?

 • > Woningen, niet zijnde het voor zelfbewoning bestemde woonhuis of woningen in het buitenland komen niet voor een WOZ-krediet in aanmerking

6. Kan het ook op recreatiewoningen voor eigen gebruik of woonboten?

 • > Wanneer u een WOZ-beschikking met daarin aangegeven de waarde van uw woonboot of recreatiewoning (bestemd voor eigen gebruik) kan overleggen, kan ook een WOZ-krediet worden verstrekt.

7. WOZ-krediet en inkomstenbelasting?

 • > U kunt het product als consumptief krediet gebruiken, maar ook als lening voor de verbouw van de eigen woning. U bent vrij in uw besteding. In het eerste geval is de rente niet aftrekbaar; wel verlaagt de schuld van een consumptief krediet het vermogen in box 3 en daarmee de belasting die de cliënt in deze box betaalt. In het tweede geval kan de rente worden afgetrokken in box 1, net zoals dat met een hypotheek gebeurt. Meer informatie over rente aftrek.

8. Hoe wordt een WOZ-krediet aangemeld bij BKR?

 • > Een WOZ-krediet wordt als Doorlopend Krediet bij het BKR geregistreerd.

9. Wanneer kan een WOZ-krediet aantrekkelijk zijn?

 • > Stel, u heeft financiële ruimte nodig maar ziet op tegen de extra kosten die verhoging van de bestaande hypotheek met zich meebrengt. Mogelijke oplossing: bestaande hypotheek laten lopen en daarnaast een WOZ-krediet aanbieden. Zodra de rentevaste periode van de hypotheek is verstreken het hele pakket overnemen en voor het geheel een nieuwe hypotheek afsluiten.

› Contact

Neem voor meer informatie contact met ons op.

tel  Tel: 0318 611111

mail  Email: info@woz-krediet.nl


Bezoekadres: Keesomstraat 13, 6717AH Ede

Postadres: Postbus 473, 6710 BL Ede