Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument

In onze Dienstenwijzer leest u wat A1B Adviesgroep voor u kan betekenen. Op grond van de WFT zijn wij bovendien verplicht u, voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst, het Dienstverleningsdocument Risico's afdekken te verstrekken.

»