WOZ-Krediet: Rente aftrek

Wanneer u een lening gebruikt voor het onderhouden of verbeteren van uw woning, dan mag u de rente in beginsel aftrekken van de belasting. Onder woningverbetering vallen onder anderen de aanbouw van een dakkapel, serre, een nieuwe badkamer of nieuwe keuken.

Sinds 1 januari 2013 zijn de regels voor renteaftrek veranderd.

Voor nieuwe leningen geldt dat u de rente alleen mag aftrekken als:

  • > De lening in maximaal dertig jaar tijd wordt afgelost
  • > Als er maandelijks een vast bedrag wordt betaald dat bestaat uit rente en aflossing
  • > De lening wordt gebruikt voor onderhoud of verbetering van de koopwoning die uw hoofdverblijf is

Wanneer u een persoonlijke lening afsluit voor het verbouwen van uw woning komt u in aanmerking voor renteaftrek. Een doorlopend krediet daarentegen valt buiten de renteaftrek regeling.

Wanneer niet de hele lening voor de verbouwing is gebruikt, maar bijvoorbeeld ook voor de aankoop van meubels, dan mag alleen de rente die wordt betaald over het leningdeel voor de verbouwing worden afgetrokken van de belasting.

U dient de gegevens over de lening zelf door te geven aan de belastingdienst. Als u dit niet doet, heeft u geen recht op renteaftrek. Ook wanneer u de gegevens niet op tijd doorgeeft, heeft u voor dat jaar geen recht op renteaftrek.

De gegevens over de lening geeft u door met het Formulier Opgaaf lening eigen woning van de belastingdienst. U hebt hiervoor een DigiD nodig en de gegevens over de lening, de woning en de leningverstrekker.

Hebt u vragen over de mogelijkheden met betrekking tot rente aftrek op uw lopende lening of af te sluiten lening, dan staan wij u graag te woord.

› Contact

Neem voor meer informatie contact met ons op.

tel  Tel: 0318 611111

mail  Email: info@woz-krediet.nl