WOZLening

Het wordt een slecht jaar voor de portemonnee. Doordat de lonen nauwelijks stijgen en de belasting en de prijzen wel omhoog gaan, gaat de koopkracht van de meeste mensen er op achteruit. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) heeft berekend dat een modaal gezin 1,3 procent aan koopkracht verliest. De meeste prijsverhogingen zullen plaatsvinden bij de vast lasten, zoals energie, huur en gemeentelijke heffingen.

Hogere WOZ-waarde leidt tot nieuwe kredietvormen

De gemeenten hebben beloofd de onroerendezaakbelastingen (OZB) dit jaar niet te veel verhogen, omdat de WOZ-waarde van de woningen ook al opnieuw wordt vastgesteld en gemiddeld tot een 50 procent hogere aanslag voor huiseigenaren zal leiden. De Wet WOZ vereist dat periodiek een nieuwe waarde van het onroerend goed wordt vastgesteld. Voorheen besloeg zo'n periode vier jaar. Vanaf 2005 is dat nog maar twee jaar en per 2007 is het zelfs de bedoeling dat de waardering jaarlijks zal plaatsvinden.

Woning als onderpand geen probleem

De WOZ-waarde voor de periode 2005/2006 is opnieuw vastgesteld en wel naar waardepeildatum 1 januari 2003. Dit betekent dat de taxatiedeskundigen uitgaan van het bedrag dat de woning op zou kunnen brengen op deze datum, de vrije verkoopwaarde. Kredietverstrekkers bieden consumenten in veel gevallen de mogelijkheid de toegenomen waarde van hun huis te "verzilveren". Daarbij hebben zij vooral mogelijkheden voor huiseigenaren die in de loop de jaren flinke overwaarde hebben opgebouwd en die bovendien op zoek zijn naar extra financiƫle ruimte in deze economische slappe tijd. Hoe hoger de overwaarde, hoe ruimer de kredietmogelijkheden kunnen zijn.

Hypotheek en consumptief krediet

Sinds dit jaar zijn er nieuwe kredietvormen op de markt waarbij de voordelen van een hypotheek (lagere rente) en een doorlopend consumptief krediet (flexibel krediet) worden gecombineerd. De mogelijkheden lopen vaak op tot 150 procent van de WOZ-waarde van het huis, onder aftrek van de hypotheekinschrijving die op de woning rust. Het renteniveau is ook aantrekkelijk, want dat ligt meestal tussen dat van een hypotheek en een consumptief krediet. Behalve de WOZ-waarde, zullen meestal ook andere aspecten van de aanvrager worden meegewogen. De maandelijkse inkomsten, werkkring en eerdere of andere leningen spelen een minstens zo belangrijke rol bij de acceptatie.

Consumenten kunnen WOZ-kredieten als consumptief krediet gebruiken, maar ook als lening voor de verbouw van de eigen woning. De klant is vrij in zijn besteding. In eerste geval is de rente niet aftrekbaar; wel verlaagt de schuld van een consumptief krediet zijn vermogen in box 3 en daarmee de belasting die hij in deze box betaalt. In het tweede geval kan de rente worden afgetrokken in box 1, net zoals dat met een hypotheek gebeurt.

Niet naar de notaris en geen taxatie

Leningen op basis van WOZ zijn vooral geschikt voor mensen die op zoek zijn naar een scherp tarief, lager dan die van reguliere kredieten, en bereid zijn daarvoor zekerheid te geven en niet de rompslomp en kosten willen van een hypotheek. Dat laaste, zo blijkt in de praktijk, schrikt veel mensen af om een tweede hypotheek te nemen, De nieuwe kredietvorm vermijdt de kosten van de notaris, taxatie en afsluitprovisie. Een afschrift van de gemeentelijke WOZ-waardebepaling is vaak voldoende.

Dat de woning als onderpand wordt gegeven vinden de meeste leners geen probleem. De meesten voelen zich vooral aangesprokene door het gunstige tarief. Adviseurs benadrukken het gemak waarmee men het krediet kan aanvragen, zonder extra kosten voor het afsluiten, de notaris en taxatie en op basis van een korte aanvraagprocedure.

Bron:DFP

»