WOZ-Krediet: Rekenvoorbeelden

Voor de berekening van de maandelijkse termijnbedragen wordt standaard uitgegaan van 2% van de kredietlimiet.

Voorbeeld 1:

 • WOZ-krediet met een limiet van €25.000,-
 • Termijnbedrag 2% €500,-
 • Rente nominaal per maand 0,423%
 • Effectieve rente op jaarbasis 5,2%
 • Theoretische looptijd 57 maanden

Voorbeeld 2:

 • Kredietlimiet €27.500,-
 • termijnbedrag 2% €550,-
 • rente nominaal per maand 0,423%
 • effectieve rente op jaarbasis 5,2%
 • theoretische looptijd 57 maanden

Voorbeeld 3:

 • Doorlopend Krediet met een limiet van €30.000,-
 • termijnbedrag 2% €600,-
 • rente nominaal per maand 0,423%
 • effectieve rente op jaarbasis 5,2%
 • theoretische looptijd 57 maanden

Voorbeeld 4:

 • Kredietlimiet €35.000,-
 • termijnbedrag 2% €700,-
 • rente nominaal per maand 0,423%
 • effectieve rente op jaarbasis 5,2%
 • theoretische looptijd 57 maanden

Theoretische looptijd bij WOZ-krediet

Bij het berekenen van de theoretische looptijd wordt er van uitgegaan dat:

 • a. de kredietlimiet geheel wordt opgenomen;
 • b. geen verdere opnamen meer worden verricht;
 • c. de kredietlimiet ongewijzigd blijft;
 • d. de termijnbedragen noch vervroegd noch vertraagd worden voldaan;
 • e. de rente ongewijzigd blijft.
=